Garancija

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v navedenemu garancijskem roku. Vsi proizvodi so opremljeni z oznako CE PN-EN 14351-1: 2006 za vgradnjo primerno v stanovanjske in večstanovanjske objekte.

Garancija v celoti velja, če so upoštevana navodila o ravnanju z izdelkom in njegovi negi, kar je navedeno v pdf dokumentu.

Na naše izdelke ponujamo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:

  • Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dnem izročitve blaga.
  • Garancijski list mora biti v celoti izpolnjen.
  • Okvara mora biti prijavljena pisno na sedež podjetja Hausmart d.o.o.
  • Izdelek mora biti uporabljen izključno v skladu s priloženimi navodili za uporabo.
  • Kupec mora podati pisno prijavo reklamacije. Navesti mora opis napake, natančen naslov objekta, svoje podatke, priloži fotokopijo računa, izpolnjen garancijski in servisni list.

Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga in velja le ob predložitvi originalnega garancijskega lista.

 

Garancijski list z montažo – pdf