Politika varstva zasebnosti

Z dnem 25.5.2018 je v Republiki Sloveniji začela veljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR (Uredba EU 2016/679). S tem obvestilom vas seznanjamo z novostmi in pojasnjujemo določene nejasnosti, ki so posledice uveljavitve navedene Uredbe in se nanašajo na poslovanje s fizičnimi osebami (posameznik oz. fizične stranke).

Naše podjetje kot vaš partner mora, v zvezi z zagotavljanjem pravic in obveznosti, ki jih imate kot kupec, pridobivati, obdelovati in hraniti vaše osebne podatke. Podlaga za pridobivanje, obdelavo in shranjevaje vaših podatkov je vaše naročilo oz. ponudba, podatke potrebujemo samo v zvezi z izpolnjevanjem ponudbenih oz. pogodbenih obveznosti in jih bomo uporabljali le v ta namen. Vaši osebni podatki bodo razkriti tretjim osebam le v primeru zakonske dolžnosti ali kadar je to nujno potrebno v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

Politika varstva zasebnosti – pdf