Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami. S pogoji se urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem (Hausmart, stavbno pohištvo, d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji in reševanju sporov.

Splošni pogoji poslovanja – pdf